Suomalaiset mukana kehittämässä älykkään LED-valaistuksen läpimurtoteknologioita | Jul 5, 2011 - Press - EnLight project

Energy efficient and intelligent lighting systems

Suomalaiset mukana kehittämässä älykkään LED-valaistuksen läpimurtoteknologioita

< >

Jul 5, 2011

Finns involving in collaboration project to develop technology breakthroughs for intelligent LED lighting solutions

Tavoitteena vähentää LED-järjestelmien energiankulutusta 40 prosenttia

Lähes kolmekymmentä johtavaa eurooppalaista yritystä ja tutkimuslaitosta on yhdessä aloittanut ENLIGHT-tutkimusprojektin, jossa kehitetään uusia integroituja valaistusratkaisuja ja älykkäitä valaistuksen ohjausjärjestelmiä.

Kolmivuotinen hanke on osittain Euroopan Unionin ja EU-maiden rahoittama. Hankkeeseen osallistuu yrityksiä kattavasti koko valaistusalan arvoketjusta, ja mukana on myös useita yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

ENLIGHT-projektissa kehitetään uusia teknologioita integroituihin valaistusratkaisuihin ja älykkäisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Tavoitteena on vähentää valaistuksen vaatimaa energiankulutusta 40 % verrattuna nykyisiin LED-järjestelmiin ja jälkiasennettaviin energiansäästölamppuihin.

Yksi projektin tavoitteista on kehittää LED-valonlähteisiin optimoituja entistä pienikokoisempia ja tehokkaampia elektroniikka- ja ohjausratkaisuja. LED-teknologian vaikuttavuutta lisätään parantamalla sen energiatehokkuutta ja madaltamalla valaistusjärjestelmien kustannuksia.  Keskeisenä tavoitteena ENLIGHT-projektissa on älykkäiden valaistusjärjestelmien ja ohjauksen kehittäminen, mikä luo pohjaa uusille sovelluksille ja liiketoiminalle.

Suomessa on vahvaa elektroniikan ja informaatiotekniikan osaamista, jota projektissa hyödynnetään. Mukana olevat suomalaiset yritykset edustavat valaistustoimialan lisäksi elektroniikan suunnittelu- ja sopimusvalmistuspalveluja sekä kodin automaatioratkaisuja. Yritysten tavoitteena on edistää suomalaista osaamista ja tuotekantaa eurooppalaisilla valaistusteknologiamarkkinoilla sekä kehittää tuotteitaan osaksi tulevaisuuden valaistusratkaisuja.

There is a lot of electronics and information technology know-how in Finland that the project will utilize. The Finnish companies joining the project represent besides the lighting industry, also the design and contract manufacturing services of electronics as well as home automation solutions. The aim of the participants is to promote Finnish know-how and solutions in the European lighting market and to develop their products towards future lighting solutions.    


LED-teknologia tulee nopeasti valtaamaan valaistusmarkkinat sekä yksityisissä että ammattimaisissa sovelluksissa. Tällöin on tärkeää hyödyntää uuteen teknologiaan liittyvät mahdollisuudet, joita ei voida toteuttaa nykyisillä teknisillä ratkaisuilla. ENLIGHT-projekti vahvistaa Euroopan asemaa puolijohde- ja valaistusmarkkinoilla ja auttaa muovaamaan niitä pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteistyökumppanit

Mukana on kaksi merkittävintä valaistusalan yritystä, johtavat eurooppalaiset osaamiskeskukset, puolijohdevalmistajia sekä useita innovatiivisia pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. Suomesta ovat mukana VTT, Helvar Oy Ab, PKC Electronics, There Corporation, Valopaa Oy.

ENLIGHT-projektiryhmä: Applied Micro Electronics (Alankomaat), ART (Italia), Besi-Fico (Alankomaat), BJB (Saksa), CEA-LETI (Ranska), Delft University of Technology (Alankomaat), Eagle Vision (Alankomaat), Eindhoven University of Technology (Alankomaat), ENEL (Italia), Fraunhofer Gesellschaft (Saksa), Helvar (Suomi), Infineon Technologies (Saksa), I-NRG (Alankomaat), Insta Elektro (Ranska), Legrand France (Ranska), NXP Semiconductors (Ranska), NXP Semiconductors GA (Saksa), Osram (Saksa), Philips Electronics Netherlands, Philips Lighting (Alankomaat), PKC Electronics (Suomi), Plugwise (Alankomaat), Rockwool (Ranska), RWTH Aachen University (Saksa), There Corporation (Suomi), TNO (Alankomaat), University of Perugia (Italia), Uppsala University (Ruotsi), Valopaa (Suomi) ja VTT (Suomi).

Lisätietoja:

Helvar Oy Ab
Max Björkgren, teknologia- ja tutkimusjohtaja
Puh. +358 9 5654 9426
max.bjorkgren@helvar.com

PKC Electronics
Risto Mäkelä
Puh. +358 8 2103 206
Risto.Makela@pkcgroup.com

There Corporation
Mikael Latvala, teknologiajohtaja
Puh. +358 40 5747940
Mikael.Latvala@therecorporation.com

Valopaa Oy
Toivo Vilmi, toimitusjohtaja
puh. 010 470 8891
toivo.vilmi@valopaa.fi

VTT
Janne Aikio, johtava tutkija
Puh. +358 40 703 4633
janne.aikio@vtt.fi


Back to overview